Vacatures

Laatste wijziging: 28-11-2018

Adviseur Verkeersveiligheid

Locatie:Oosterhout
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een Adviseur Verkeersveiligheid. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het adviseren en begeleiden van diverse besluitvormingsprocessen, de ene keer doe je dit zelfstandig de andere keer samen met een projectteam. Tijdens het adviseren en begeleiden wordt er van ...meer

Timmerman

Reageer nu!
Locatie:Bunschoten
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar Timmerman met enige ervaring. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de burger- en utiliteitsbouw. Je verricht nieuwbouw en renovatie werkzaamheden, daarbij wordt verwacht dat je in staat bent om zelfstandig, netjes en ...meer
Civiele Techniek

Adviseur Dynamisch Verkeersmanagement

Locatie:Regio Utrecht
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een kandidaat voor de functie van Adviseur Dynamisch Verkeersmanagement. Als Adviseur Dynamisch Verkeersmanagement ben je bezig met ontwerp en advies op het gebied van dynamisch verkeersmanagement in opdracht van voornamelijk publieke partijen. Je werkt samen met ...meer

Adviseur dynamische verkeersmodellen

Reageer nu!
Locatie:Regio midden
BERT zoekt een Adviseur Dynamische verkeersmodellen, door je zelfstandigheid ben je in staat om studies met verkeersmodellen op correcte wijze uit te voeren. Je houdt je bezig met het vinden van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Je werkt als Adviseur Dynamische verkeersmodellen mee aan de bijdrage aan de product- en kennisontwikkeling op ...meer

Adviseur Omgevingsmanager

Nieuw
Locatie:Provincie Utrecht
BERT is op zoek naar een Adviseur Omgevingsmanager, je zult werkzaam zijn op een project in de provincie Utrecht om het verloop van de doorstroming van het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook zul je bijdrage leveren aan de planning en bewaking van ...meer

Adviseur Openbaar Vervoer

Topbaan
Locatie:Midden Nederland
BERT zoekt een Adviseur Openbaar Vervoer, als Adviseur Openbaar Vervoer zorg je voor de juiste onderhouding en uitbreiding van je netwerk. Door je actuele kennis op het gebied van Openbaar Vervoer en Ruimtelijke ordening ben jij degene die de juiste adviezen geeft aan de klant. Werkzaamheden:- Werken aan oplossingen bij ...meer

Asfalt Laborant (binnen)

Locatie:Regio Utrecht
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een kandidaat voor de functie van Asfalt Laborant(binnen). Je komt te werken in de afdeling Asfaltkwaliteit. Op deze afdeling wordt de kwaliteit van het asfalt gecontroleerd. De werkzaamheden bestaan uit: - Productiecontrole;- Grondstoffencontrole;- Verwerkingscontrole en ...meer

Civiel Technische Uitvoerder

Nieuw
Locatie:Amersfoort
Deze civiel technische opdrachtgever van BERT is met spoed op zoek naar een civiel technische uitvoerder (gww). Wegens interne doorgroei is deze vacature voor een civiel technische uitvoerder ontstaan. Als civiel technische uitvoerder ben je verantwoordelijk voor meerdere projecten (werken) tegelijkertijd. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van de voortgang van ...meer

Civieltechnisch Directievoerder

Reageer nu!
Locatie:Regio Amsterdam
Je bent verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de grondweg- en waterbouw, waarbij ook groen/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. In die projecten levert je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technische projectleider alle werkzaamheden in ...meer

Constructief Tekenaar

Topbaan
Locatie:Almere
BERT zoekt een Constructief tekenaar, zal nauw samenwerken met ontwerpers, tekenaars en constructeurs. Je bent degene die planmatige overleggen voert met de opdrachtgevers binnen de organisatie waar je te werk gaat. Je houdt je voornamelijk bezig met het maken van constructieve berekeningen en tekeningen vanaf de ontwerpfase tot en met ...meer

Directievoerder

Reageer nu!
Locatie:Vertrouwelijk
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar de functie Directievoerder. Als Directievoerder heb je een zeer belangrijke taak. Je voert directie en toezicht op de uitvoering van (complexe) civieltechnische werken. Je bent als Directievoerder verantwoordelijk voor het volgende:- contractbeheersing;- omgevingsmanagement;- kwaliteitsborging van ...meer

Geotechnisch adviseur waterkeringen

Reageer nu!
Locatie:Rotterdam
Als geotechnisch adviseur waterkeringen stel je geotechnische berekingen op en breng je praktisch toepasbare adviesbare uit. Hierdoor ben je als ware de kernspeler van het team waterkeringen. Er kan worden gedacht aan de volgende activiteiten:- opstellen van dijkversterkingplannen;- vervaardigen van ophoog- en zettinganalyses;- damwandontwerp;- funderingsberekeningen;- toetsen van ontwerpen van ...meer

Hoofduitvoerder Wegenbouw Infrastructuur

Topbaan
Locatie:Amsterdam
BERT is op zoek naar een sterke Hoofduitvoerder Wegenbouw die ervaring heeft met de huidige regelgeving en niet vreemd is van moderne contractvormen als UAV en UAV-GC en wellicht zelfs DBFM of DBFMO. Als jij graag in een gedreven team aan een wegenbouwproject werkt en reeds meerdere jaren ervaring hebt als ...meer

Junior (starter) Adviseur Geotechniek

Nieuw
Locatie:Amsterdam
Het team bestaat uit ongeveer 20 collega’s en ons werkveld varieert van het ontwerpen van funderingen voor woningbouw tot diepe bouwputten. Je wordt betrokken bij projecten op het gebied van leidingaanleg, bouwrijp maken van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, grondconstructies, industriële projecten en projecten op het gebied van wegen- en ...meer

Junior Adviseur Mobiliteit

Reageer nu!
Locatie:Utrecht
De opdrachtgever van BERT is opzoek naar een enthousiaste junior Adviseur Mobiliteit. Als junior adviseur denk je mee in de aanpak, organisatie en uitvoering van offertes en projecten. Je begint met een brede functie binnen een team van ervaren adviseurs, proces- en projectmanagers, waardoor je snel ervaring opdoet in ...meer

Junior Adviseur Mobiliteit

Reageer nu!
Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is opzoek naar een enthousiaste junior Adviseur Mobiliteit. Als junior adviseur denk je mee in de aanpak, organisatie en uitvoering van offertes en projecten. Je begint met een brede functie binnen een team van ervaren adviseurs, proces- en projectmanagers, waardoor je snel ervaring opdoet in ...meer

Junior Calculator Betonbouw

Reageer nu!
Locatie:Maarssen
BERT is op zoek naar junior calculator betonbouw, die het leuk lijkt om de volgende taken op te pakken: Het bepalen van de kostprijs van civiele betonwerken; Het controleren van het bestek op (kosten) aspecten t.a.v. kwaliteit, arbo en milieu; Het aandragen van mogelijke alternatieve constructies, werkmethoden en ...meer

Junior uitvoerder Wegenbouw

Reageer nu!
Locatie:Amersfoort
Als junior uitvoerder wordt je begeleid om uiteindelijk dagelijkse leiding te geven aan de medewerkers op de projecten waarvoor je bent aangewezen. Je zult de werkbegroting coördineren op basis van bestek en tekeningen. je bent de vraagbaak voor ten aanzien van de projecten en ...meer

Medewerker Civiele Techniek

Reageer nu!
Locatie:Provincie Utrecht
BERT is voor een gemeente in de provincie Utrecht op zoek naar een Medewerker Civiele Techniek. Je houdt je bezig met de voorbereiding, uitvoering en coördinatie van Civiel technische werken. Als Medeweker Civiele Techniek heb je de taak om te werken met ...meer

Projectingenieur

Locatie:Regio Amsterdam
BERT zoekt een Projectingenieur, je werkt in teamverband aan interessante multidisciplinaire projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Je draagt de zorg voor het bewaken en begeleiden in de uitvoeringsfase van verschillende projecten op het gebied van infrastructuur. Het is aan jou de taak om het contact met ...meer

Projectleider Civiele Techniek

Reageer nu!
Locatie:Hoofddorp
Voor de opdrachtgever van BERT zijn we op zoek naar een Projectleider civiele techniek. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en afronding van een werk op operationeel en financieel vlak. Ook ben je onder andere eindverantwoordelijk voor het resultaat van projecten bij opdrachtgevers. Daarnaast onderhoudt je contact met ...meer

Projectleider GWW

Topbaan
Locatie:Utrecht
- Aansturen van medewerkers waaronder diverse uitvoerders en/of onderaannemers; - Eindverantwoordelijk voor het resultaat; - Signaleren van afwijkingen binnen bestek/contract en dit op een juiste wijze afhandelen; - In jouw functie rapporteer je direct aan de directeur- zorgdragen voor de realisatie van ...meer

Projectleider Infra en Beton

Meerdere locaties
Locatie:Gelderland
Als projectleider eindverantwoordelijk voor diverse werken van grond- en rioleringswerken en kust- en oeverwerken tot kabel- en leidingwerken en uiteenlopende verhardingen. Maar ook bruggen, viaducten en tunnels tot zuiveringsinstallaties, hallen en ...meer

Senior Civiel Technisch Medewerker

Reageer nu!
Locatie:Utrecht
Voor een gemeente in de regio Utrecht zijn we op zoek naar een Senior Civiel Technisch medewerker. Je werkzaamheden bestaan uit het implementeren van nieuwe beleids- beheer- en onderhoudsplannen van alle civieltechnische onderdelen van de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast beheer je deze objecten in samenwerking met ...meer

Senior Verkeerskundige

Reageer nu!
Locatie:Provincie Utrecht
BERT is opzoek naar een Senior Verkeerskundige. Er wordt van jou een coachende rol verwacht binnen het team verkeer. Je denkt mee met organisatievraagstukken binnen het team en de afdeling. Je moet in staat zijn om het overzicht te behouden over de actuele verkeersprojecten. Je vertegenwoordigd de gehele afdeling bij ...meer

Stedenbouwkundig Ontwerper

Reageer nu!
Locatie:Breda
Dit ga jij doen: Je gaat deel uitmaken van het team stedenbouw. Je gaat zowel zelfstandig als in een team werken aan verschillende projecten op dit vakgebied. Jij kan jouw ontwerpen op een enthousiaste manier presenteren. Daarbij ga jij deel uitmaken van verschillende projecten, prijsvragen en ...meer

Stedenbouwkundig Ontwerper

Reageer nu!
Locatie:Hilversum
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een zelfstandig Stedenbouwkundig Adviseur.Dit ga jij doen:* Het uitwerken van ontwerpschetsen en maken van het ontwerp* Diverse werkzaamheden verrichten rondom stedenbouwkundige opgaven* Onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van nieuwbouw maar ook de herinrichting van bestaanden bouw* Presenteren van ...meer

Tekenaar Infra

Nieuw
Locatie:Rotterdam
Als Civiel Technisch Tekenaar heb je ruimtelijk inzicht en gevoel voor detail. Je werkt nauw samen met ontwerpers en de bestekschrijvers. Jij zorgt voor de technische oplossingen en tevreden opdrachtgevers. Je werkomgeving is een dynamische omgeving waarin je uitstekend kan leren en doorgroei vanzelfsprekend is.Als Civiel Technisch Tekenaar zal je in ...meer

Toezichthouder Civiele Techniek

Reageer nu!
Locatie:Regio Amsterdam
BERT zoekt een Toezichthouder Civiele Techniek, in deze functie ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- wegen waterbouw. In die projecten ben je de ”ogen en oren” van de directievoerder. Zo ben je deelnemer aan de bouw- en ...meer

Toezichthouder Milieu

Nieuw
Locatie:Flevoland
Voor een opdrachtgever van BERT zijn we op zoek naar een Toezichthouder milieu. In deze functie ga je handhavingscontroles uitvoeren bij agrarische -en/of industriële bedrijven.Taken: - Je voert het toezicht uit op de naleving van de milieuwetgeving. Je gaat met name controles uitvoeren bij type B bedrijven en ...meer

Uitvoerder GWW

Topbaan
Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT krijgt steeds meer projecten binnen door goede ervaringen uit het verleden. Het aantal projecten dat zij jaarlijks uitvoeren groeit daarmee en daarom zijn wij op zoek naar versterking van het huidige team (ervaren) Uitvoerders. Wij hebben een vacature voor een (ervaren) Uitvoerder Grond-, Weg- en Waterbouw in ...meer

Uitvoerder GWW

Locatie:Regio Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een Uitvoerder GWW die verantwoordelijk is voor het begeleiden van GWW activiteiten. Je zult worden ingezet op een grootschalig GWW project. Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het uitvoeren van het opgestelde werkplan. Daarnaast let je op de uitvoering van het veiligsheidsbeleid en ...meer

Uitvoerder Kleinbouw Woningbouw

Locatie:Weesp
BERT is op zoek naar een kandidaat voor de functie van Uitvoerder Kleinbouw Woningbouw. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van kleinbouw in seriematige woningrenovaties of bewoonde woningen van woningcorporaties. Als Uitvoerder Kleinbouw Woningbouw heb je te maken met de volgende werkzaamheden:- Organiseren, coördineren en bewaken van ...meer

Wegenbouwlaborant

Reageer nu!
Locatie:Rotterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een kandidaat voor de functie van Wegenbouwlaborant. Je komt te werken in de afdeling Asfaltkwaliteit. Als Asfalt Laborant begeleid je de kwaliteitsbewaking op de GWW-projecten. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van keuringen t.b.v. het verwerkingsproces asfalt en de deelgebieden funderingen, grondwerk en ...meer
Bouwtechniek & Vastgoed

Calculator Bouw

Topbaan
Locatie:Amersfoort
BERT is op zoek naar een calculator voor een aannemingsbedrijf met bouwkundige werken. Het bedrijf ontwikkelt en realiseert grote projecten in woningbouw en utiliteitsbouw zoals woningen, appartementen, scholen, bedrijfspanden, zorginstellingen, winkelcentra. De missie van dit bedrijf is het leveren van een kwalitatief hoogwaardig duurzaam product. Het kennis- en ervaringsniveau van ...meer

Calculator/ Werkvoorbereider woningbouw

Reageer nu!
Locatie:Amsterdam/ Almere
Als calculator/ werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstarten en uitvoeren van verschillende projecten. De taken die voorbij komen zijn: Maken, controleren en verwerken van o.a. tekenwerk en productietekeningen Op de juiste wijze plannen van projecten in samenwerking met onze partners Inkopen van diverse goederen en ...meer

Mid-career Bouwkundige

Reageer nu!
Locatie:Blaricum
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een bouwkundige die toe is aan een tweede stap in zijn/haar carrieré; een gedreven, ondernemende en enthousiaste bouwkundige met een afgeronde bouwkundige opleiding op MBO of HBO niveau. Je wilt je binnen de aannemerij verder ontwikkelen tot een bouwkundig professional. De opdrachtgever van ...meer

Projectleider Infra en Beton

Meerdere locaties
Locatie:Gelderland
Als projectleider eindverantwoordelijk voor diverse werken van grond- en rioleringswerken en kust- en oeverwerken tot kabel- en leidingwerken en uiteenlopende verhardingen. Maar ook bruggen, viaducten en tunnels tot zuiveringsinstallaties, hallen en ...meer

Schoolverlater / jr. werkvoorbereider bouw

Topbaan
Locatie:Laren
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een junior werkvoorbereider / tekenaar die net van school komt. Je begeleidt en treft voorbereidingen voor diverse woningbouwprojecten. Je werkt diverse planningen uit en zet ze op met hulp van ...meer

Uitvoerder Bouwkunde

Topbaan
Locatie:Kesteren
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een uitvoerder. Als uitvoerder houd je je bezig met het organiseren en bepalen van materialen en personeelsleden. Je stuurt mensen aan en zet ze op de juiste plek. Je word ondersteund door een projectleider en een werkvoorbereider. Je houd in ...meer

Werkvoorbereider bouw Betuwe

Nieuw
Locatie:Kesteren
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een werkvoorbereider bouw uit de Betuwe. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het zorgen voor de complete engineering van het bouwproject. Je bent in staat het project gestructureerd te laten verlopen. Daarnaast bereidt je de inkoop voor en houdt je contact met ...meer
Werktuigbouwkunde

Instalatiemonteur werktuigbouwkunde

Locatie:Breda
De vestigingsdirecteur kent jou bij naam en er heerst een prettige werksfeer. Je werkt zelfstandig aan het aanleggen van bouwkundige installaties. Je werkweek als monteur begint met het bespreken van de agenda’s met de afdeling waarop je werkzaam bent, genaamd Projecten. Hierna ga je op ...meer

Monteur HVAC

Meerdere functies beschikbaar
Locatie:Amersfoort
Voor een opdrachtgever is BERT op zoek naar een Monteur HVAC. Als monteur HVAC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig monteren van installaties op het gebied van klimaat. Daarnaast draag je zorg voor een goede rapportage en begeleid je het meer- en ...meer

Monteur HVAC

Locatie:Amersfoort
Voor een opdrachtgever is BERT op zoek naar een Monteur HVAC. Als monteur HVAC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig monteren van installaties op het gebied van klimaat. Daarnaast draag je zorg voor een goede rapportage en begeleid je het meer- en ...meer

Monteur HVAC

Locatie:Gouda
Voor een opdrachtgever is BERT op zoek naar een Monteur HVAC. Als monteur HVAC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig monteren van installaties op het gebied van klimaat. Daarnaast draag je zorg voor een goede rapportage en begeleid je het meer- en ...meer

Monteur HVAC

Locatie:Den Haag
Voor een opdrachtgever is BERT op zoek naar een Monteur HVAC. Als monteur HVAC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig monteren van installaties op het gebied van klimaat. Daarnaast draag je zorg voor een goede rapportage en begeleid je het meer- en ...meer

Monteur HVAC

Locatie:Almere
Voor een opdrachtgever is BERT op zoek naar een Monteur HVAC. Als monteur HVAC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig monteren van installaties op het gebied van klimaat. Daarnaast draag je zorg voor een goede rapportage en begeleid je het meer- en ...meer

Projectleider (Junior)

Reageer nu!
Locatie:Regio Utrecht
BERT zoekt een (junior) projectleider, als (junior) projectleider draag je zorg voor het opstellen van projectplannen. Je bent verantwoordelijk voor de bewaking van de werkzaamheden, het op de juiste manier uitvoeren van het plan van aanpak op technisch en financieel aspect. Een belangrijke taak als ...meer

Projectleider Werktuigbouwkunde Installatietechniek

Locatie:Enschede
Jij bent als Projectleider Werktuigbouwkundige Installaties dé schakel tussen leveranciers en engineers op het gebied van de juiste voorbereiding en inkoop. Dit van 1, of meerdere projecten. Je mag ondersteuning verwachten van diverse Werkvoorbereiders en Tekenaars die jij tevens begeleiding geeft waar nodig. Ze kunnen op ...meer

Service & Onderhouds Monteur Werktuigbouw

Locatie:Rotterdam
Heb je interesse in een kennismaking, neem dan direct contact op met Werner Zinnemers via 06-46189580 of e-mail je CV en of enthousiaste reactie richting werner@bertgroep.nl Daarnaast kan je ook een whatsapp sturen of binnenstappen bij ons kantoor in ...meer

Tekenaar Calculator Werktuigbouwkundige Installaties

Locatie:Groningen
Als werkvoorbereider/ calculator maak je deel uit van de projectgroep Utiliteit Werktuigbouw. Je houdt je bezig met het ontwerpen, berekenen en calculeren van ...meer

Werkvoorbereider / Tekenaar / Calculator

Locatie:Zwolle
Ben jij enthousiast? Pak het moment en solliciteer! Dit gaat heel eenvoudig door het sollicitatieformulier in te vullen of een mail te sturen, een whatsappje of bel direct. Wil je meer weten over de functie en of organisatie om te checken of dit goed bij ...meer

Werkvoorbereider Installatietechniek

Locatie:Regio Utrecht
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een kandidaat voor de functie van Werkvoorbereider Installatietechniek. Als Werkvoorbereider Installatietechniek heb je te maken met de volgende werkzaamheden: - Het voorbereiden, plannen en uitvoeren van projecten; - Het uitwerken van schetsen en materiaal specificaties; - Het tekenen van ...meer

Werkvoorbereider Werktuigbouwkundige Installaties

Locatie:Utrecht
Wil jij solliciteren voor Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde? Leuk! We horen graag van je, ook als je alleen een vraag hebt over de vacature. Je kan contact opnemen met Werner Zinnemers op 06-46189580 je cv + motivatie opsturen naar werner@bertgroep.nl Er zal direct contact opgenomen worden met ...meer
Elektrotechniek

Elektromonteur/Elektricien

Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een elektromonteur/elektricien. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het monteren, onderhouden, repareren en installeren van elektrische installaties in woning- en/of utiliteitsbouwprojecten. Ook zorg je ervoor dat de veiligheid gewaarborgd wordt voor jou en ...meer

Field Service Engineer

Reageer nu!
Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een Internationaal Field Service Engineer. Je wordt ingezet op nieuwe en lopende projecten waarbij je zorg draagt voor het verlenen van service bij klanten op locatie. Dit houdt in dat je eerst op de standplaats in ...meer

Installatiemonteur Elektrotechniek

Locatie:Venlo
Als zelfstandig monteur “kort” lopende projecten verricht je elektrotechnische montagewerkzaamheden aan technische installaties bij onze klanten. Je kan hierbij denken aan utilitaire projecten, kantoorpanden inclusief werkplaats, warehouses, retail en overige winkelpanden, bioscopen, ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en of bioscopen. Waarbij je geregeld in ...meer

Projectleider Elektrotechniek

Locatie:Den Haag
Als Projectleider Elektrotechniek ben je verantwoordelijk voor een goede voortgang van het project van begin tot oplevering, waarbij het aan jou is om de juiste beslissingen te nemen voor een optimale projectrealisatie. Jij houdt je bezig met: • Het bewaken van het budget en ...meer

Servicemonteur Elektrotechniek

Locatie:Heereveen
Ben jij onze nieuwe Servicemonteur Elektrotechniek? De werkzaamheden bestaan uit het vakkundig verhelpen van storingen, preventief onderhoud aan E-installaties en het verrichten van kleine E-werkzaamheden van uiteenlopende aard. Dit kan zijn in ...meer

Werkvoorbereider / Tekenaar / Calculator

Locatie:Zwolle
Ben jij enthousiast? Pak het moment en solliciteer! Dit gaat heel eenvoudig door het sollicitatieformulier in te vullen of een mail te sturen, een whatsappje of bel direct. Wil je meer weten over de functie en of organisatie om te checken of dit goed bij ...meer

Werkvoorbereider Elektrotechniek

Locatie:Amsterdam
Als Werkvoorbereider Elektrotechniek aan de slag in de utiliteit waarbij je betrokken bent bij landelijke projecten vanuit Hengelo. Tijdens jouw werkzaamheden werk je nauw samen met de senior projectleider. Daarbij krijg je de verantwoordelijkheid over het bestellen van de juiste materialen, het maken van tekeningen en doen van ...meer
Ruimtelijke Ordening

Adviseur Omgevingsmanager

Nieuw
Locatie:Provincie Utrecht
BERT is op zoek naar een Adviseur Omgevingsmanager, je zult werkzaam zijn op een project in de provincie Utrecht om het verloop van de doorstroming van het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook zul je bijdrage leveren aan de planning en bewaking van ...meer

Adviseur Openbaar Vervoer

Topbaan
Locatie:Midden Nederland
BERT zoekt een Adviseur Openbaar Vervoer, als Adviseur Openbaar Vervoer zorg je voor de juiste onderhouding en uitbreiding van je netwerk. Door je actuele kennis op het gebied van Openbaar Vervoer en Ruimtelijke ordening ben jij degene die de juiste adviezen geeft aan de klant. Werkzaamheden:- Werken aan oplossingen bij ...meer

Stedenbouwkundig Ontwerper

Reageer nu!
Locatie:Hilversum
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een zelfstandig Stedenbouwkundig Adviseur.Dit ga jij doen:* Het uitwerken van ontwerpschetsen en maken van het ontwerp* Diverse werkzaamheden verrichten rondom stedenbouwkundige opgaven* Onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van nieuwbouw maar ook de herinrichting van bestaanden bouw* Presenteren van ...meer

Stedenbouwkundig Ontwerper

Reageer nu!
Locatie:Breda
Dit ga jij doen: Je gaat deel uitmaken van het team stedenbouw. Je gaat zowel zelfstandig als in een team werken aan verschillende projecten op dit vakgebied. Jij kan jouw ontwerpen op een enthousiaste manier presenteren. Daarbij ga jij deel uitmaken van verschillende projecten, prijsvragen en ...meer
Overig

Allround Monteur (leidinggevend)

Reageer nu!
Locatie:Amersfoort
BERT is op zoek naar een kandidaat voor de functie van Allround Monteur met leidinggevende kwaliteiten. Als Allround Monteur met leidingevende kwaliteiten heb je te maken met de volgende werkzaamheden:- Het uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden;- Warmtepompinstallaties monteren; - Meet- en ...meer

Commercieel binnendienst medewerker Olie & Gas

Locatie:Amsterdam
BERT is op zoek naar een Commercieel binnendienst medewerker Olie & Gas. Als Commercieel binnendienst medewerker Olie & Gas ben je verantwoordelijk voor het behouden en commercieel ontwikkelen van een klantportfolio. Door jouw commercieel inzicht en kennis van klantprocessen en producten weet jij waarde toe te voegen aan onze klanten in ...meer

Junior Handhaver Milieu

Locatie:Noord-Holland
Pas jij bij ...meer

Stage op HBO niveau

Reageer nu!
Locatie:Bunschoten-Spakenburg
BERT biedt een stageplek aan voor een HBO student. Als stagiair ben jij in staat om de juiste prioriteiten te stellen en zorg te dragen voor een goed overzicht van de werkzaamheden. Door je juiste planning weet je de werkzaamheden binnen de tijd met ...meer
Intern

Stage op HBO niveau

Reageer nu!
Locatie:Bunschoten-Spakenburg
BERT biedt een stageplek aan voor een HBO student. Als stagiair ben jij in staat om de juiste prioriteiten te stellen en zorg te dragen voor een goed overzicht van de werkzaamheden. Door je juiste planning weet je de werkzaamheden binnen de tijd met ...meer

Traineeship Consultancy Technicians & Engineers

Locatie:Amersfoort
De werklocatie is gelegen in het uiterste zuiden Bunschoten (Amersfoortseweg) tegen Amersfoort-Noord aan, vlakbij de snelweg A1 en ...meer

Traineeship Technicians & Engineers

Locatie:Amersfoort
De werklocatie is gelegen in het uiterste zuiden Bunschoten (Amersfoortseweg) tegen Amersfoort-Noord aan, vlakbij de snelweg A1 en ...meer
Industriële Automatisering

Field Service Engineer

Reageer nu!
Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een Internationaal Field Service Engineer. Je wordt ingezet op nieuwe en lopende projecten waarbij je zorg draagt voor het verlenen van service bij klanten op locatie. Dit houdt in dat je eerst op de standplaats in ...meer

Hardware Engineer / EPLAN

Locatie:Apeldoorn
Als Hardware Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en samenstellen van de hardware voor besturingspanelen ten behoeve van diverse installaties en machines. Daarnaast ben je ook verantwoordelijke voor de Hardware Engineering voor besturingstechnische systemen. Deze verwerk je in EPlan. Mocht je nog niet zo ver zijn in E-Plan of met ...meer

Junior Engineer-Tekenaar

Reageer nu!
Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een Junior Engineer-Tekenaar. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het opzetten en uitwerken van tekeningen en het opstellen van project documentatie. Daarnaast assisteer je de engineers en ben je in staat om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op ...meer

Junior PLC Software Engineer

Locatie:Amsterdam
Je kan ons telefonisch bereiken op 06-46189580 en via whatsapp of per e-mail richting werner@bertgroep.nl en ...meer

Junior Project engineer/manager

Reageer nu!
Locatie:Amsterdam
De opdrachtgever van BERT is op zoek naar een Junior Project engineer/manager. Je wordt ingezet op nieuwe en lopende projecten waarbij je zorg draagt voor het managen van het project. Bij de start van een nieuw project zorg je voor het uitwerken van projecten van ...meer

Lead Electrical Engineer

Locatie:Tilburg
De functie is gericht op het bepalen, ontwerpen en tekenen van elektrotechnische installaties en het “monitoren” van de uitvoering hiervan. Dit betreft grote en kleine projecten, in opdracht van, of zelf als ...meer

Lead plc software engineer

Locatie:Leiden
Als lead engineer ga je aan de slag met grote, complexe projecten in de industrie, oil and gas, food en feed, maar het kan ook voorkomen dat je je bezig houdt met bruggen, sluizen, gemalen en tunnels. Je bent verantwoordelijk voor het automatiseren van tal van systemen in ...meer

Machinebouwer

Locatie:Den Bosch
Deze innoverende en kwalitatieve hoogstaande machinebouwer verwelkomt jou graag. Door de kennis van onze medewerkers zijn wij vooraanstaand op het gebied van design en techniek. Wij bieden onze klanten slimme en veilige oplossingen waarbij de beste bescherming voor hun producten waarborgen. De besturingstechnische schoonheid van ...meer

Service Engineer Automation

Locatie:Alkmaar
Als Service Engineer Automation heb je een uitgebreide en zelfstandige functie. Vanwege het gevaar dat ontstaat indien de apparatuur en systemen niet correct werken, wordt er veel periodiek onderhoud uitgevoerd. Je controleert de werking van de systemen, voert software updates door en ...meer
Zoeken
 
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in